Công đoàn

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCS ngày 31/10/2012 của Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.Hội thi nữ công gia chánh 


Gặp mặt dâu rể cán bộ công nhân viên
 

Giao lưu bóng đá với phòng PA83 - Công an Quảng Trị


Giải Nhất - Giải bóng đá Mini Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Văn phòng, năm 2014